Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

8 - 9

Träningsplanering åk 8

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 5 februari 2021

Under v. 5 -v. 11 kommer vi arbeta med träningsplanering. Där du kommer sätta upp mål, planera dina egna träningspass och sedan utvärdera träningen som genomförts.

Träningsplanering åk 8

Du kommer under v.5 - v.10  att planera din egna träning. Under v. 11 kommer vi i grupp genomföra diskussioner om din träningsplanering + utvärdering. 

Film om träning → Skolfederationen → SLI → Kroppsgranskarna: träning + slappande

 

Uppgiften är indelad i tre delar

Du behöver genomföra alla tre delar för att bli godkänd på uppgiften utifrån styrdokumenten. 


Del 1 - Sätta upp ett mål (träningsmål + hälsomål) 

Del 2 - Planera träning 
Del 3 - Utvärdera din planering.

 

Tidsplan för momentet:
Blå fält = Ida planerar idrottslektionen. 

Vecka 

måndag 

tisdag

torsdag

5

rörelse

ergonomi

Introduktion träningsplanering + 

fundera på målsättning

6

Sätta upp mål + börja planera träning + aktivitet i hallen

Checka av mål med Ida

(Inlämning av del 1 - målsättning)

Planera träning + genomförande av träning (inlämning av del 2 - träningsplanering)

7

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

8

 

Genomförande av egen träning

Genomförande av egen träning

9

Genomförande av egen träning

Genomförande av egen träning

 

10

Genomförande av egen träning

Genomförande av egen träning +

Utvärdering av träning

Utvärdering av träning

(inlämning av uppgiften - hela uppgiften!)

11

Diskussioner i grupper om 4 - 5 personer. 

 • aktivitetet

Diskussioner i grupper om 4 - 5 personer. 

 • aktivitet

 Del 1 - Sätta upp mål 


Du ska börja med att formulera två mål:

 

 • Träningsmål (Du ska beskriva målet med ditt träningsprogram.
  Vad är syftet med att du vill förbättra just din styrka/kondition?
  Varför valde du att lägga upp ditt program så som du gjort?
  Vad vill du få ut av ditt program?)

 

Träningsmålet ska vara mätbart och konkret tex springa 3 km på 15 minuter. 

 

Mitt träningsmål med motivering är: 

 • Hälsomål (Under perioden ska du förändra något i din livsstil som du tror vore bra för dig. Kanske äter du för mycket sötsaker, sover för lite eller ägnar för mycket tid åt dator, iPad och mobil.)

 

Hälsomålet är en upplevelse och är därför svårare att mäta och konkretisera. Mitt hälsomål är med motivering är: 
Del 2 - Planera träning 

 

I början av träningsperioden kommer du genomföra ett test och i slutet av träningsperioden kommer du genomföra samma test för att kunna avläsa om det blir någon skillnad mellan testerna. 

 

Vilka är dina förutsättningar idag?  


Förslag på tester:
- Löpa 3 km och ta tiden (använd tex pulsklocka, funbeat, runkeeper) 

- Beep - test (vilken nivå hamnar du på idag?) 

https://www.youtube.com/watch?v=pb_bkp3aMRA 

- Cooper test (hur långt klarar du av att springa på 12 minuter) 

 -Hur många maximala styrkelyft med hantel klarar jag?
- Hur länge klarar jag att stå i 90 grader/jägarvila? 

 

Tänk på att du ska kunna genomföra din träning både hemma och i skolan
(tips är att använda dig av pass på youtube/pass vi haft i undervisningen) • Beskriv hur du ska genomföra övningarna och beskriv vilka muskelgrupper som tränas.

 • Beskriv hur många reps (repetitioner/antal gånger som man utför en övning) och set (varje set innehåller ett visst antal repetitioner) du ska genomföra.

 • Du kan använda dig av redskap eller enbart kroppen som belastning

 • Statiska eller dynamiska övningar? (motivera gärna varför!)

 • https://www.styrkeprogrammet.se/ (Här kan du samla inspiration om du vill, bla.)

 

Vecka 

Dag/datum

Aktivitet
(Skriv ner vad du tränar eller klistra in länk tex youtube)

Kvantitet
Hur länge?

Set & reps

Intensitet
Borgskalan

         
         
         
         
         
         
         
         
         

Lägg till fler rader/kolumner om det behövs!

Del 3 - Utvärdera träning

I vecka 10 kommer du genomföra en skriftlig utvärdering och i v. 11 kommer vi genomföra en diskussion om träningsperioden. 

 

Frågor som kan hjälpa dig att utvärdera din träning: 

 • Hur har perioden gått? Resonera och svar inte bara bra eller dåligt. 

 • Hur upplevde du träningsperioden? 

 • Har du följt din planering? Om inte, varför?

 • Vad hade du velat göra annorlunda/ändra? 

 • Vad är nyttan av att skriva träningsplanering, tänker du?

 • Har du lyckats med din målsättning? Varför/varför inte gick träningen som du tänkt? (skador, sjukdom, ej kunnat träna) Kommentera båda dina mål. Glöm inte ta med eventuella nya testresultat där du kan du redovisa faktiska resultat. 

 • Hur ser dina förutsättningar ut idag efter träningsperioden?Lycka till! // Ida Nordmark

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback