Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

5

Vad är kemi?

Kvarnbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 19 februari 2021

Varför rostar en cykel? Hur kan man bli ren av tvål? Kan järn vara flytande? Vart tar saltet vägen om man häller det i vatten? Hur kan läsk fräta på tänderna? Detta och lite till ska vi ta reda på i kapitlet om Kemi & Miljö. Vi ska lära om om kemi och hur den finns i vår omgivning. I temat Kemiförsök kommer du att göra en rad tester för att bestämma egenskaper hos fem okända ämnen. Du kommer att jämföra den information du får fram med känd fakta om olika ämnen. På så sätt kan du dra slutsatser om vilka ämnena är och argumentera för ditt resultat.

Vad ska vi arbeta med?

Veckorna 8-14 kommer vi att arbeta med kapitel 5 i No boken och vår blå låda som är full av NTA experiment. 

När du har arbetat med det här området skall du kunna:

 • att förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".

 • att ge exempel på några grundämnen och kemiska föreningar.

 • att berätta om ämnens tre faser.

 • att ge exempel på en kemisk reaktion.

 • att ge exempel på några basiska och några sura ämnen.

 • att ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.

 • att genomföra systematiska undersökningar i kemi

 • att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. 
 • Förklara vad som menas med ett " naturvetenskapligt arbetssätt"

Arbetssätt

Så här ska vi arbeta:

 • Vi läser i grundboken och i böckerna från NTA lådan

 • Vi ser filmer.

 • Vi har gemensamma genomgångar där vi diskuterar och ställer och svarar på frågor.

 • Vi arbetar praktiskt med olika laborationer med hjälp av NTA lådan 

 • Vi dokumenterar våra laborationer med hjälpa av en mall för labbrapporter.

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

atomer, baser, fast, flytande, förångas, gasform, grundämne, kemisk förening, kemisk reaktion, kondensera, lösningsmedel, pH skala, smälta, sortera, syror, utsläpp, återvinna, grundämne, naturvetenskapligt arbetssätt

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Du kommer under arbetets gång få förklara med kemins begrepp och med bilder hur du tänker kring ämnet. Du kommer göra anteckningar i ditt NO skrivhäfte och du jobbar aktivt med experimenten och kan förklara hur du jobbat och varför.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Kemi och miljö
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback