Skolbanken Logo
Skolbanken

Grön flagg, årstidsväxlingar Vinter

Hobergets förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Grön flagg, årstidsväxlingar. Vad händer med naturen på vintern, vilka djur är aktiva och vad kan man göra under denna årstid

Nuläge

I vårat arbete med grön flagg ska vi visa barnen hur vår miljö och natur förändras under de olika årstiderna. Just nu ligger vårat fokus på vintern. 

Vi har en barngrupp i åldern 1-3 år. Nivån på barngruppen är lite varierad men vi har sett att de alla är nyfikna med en stor lust till att lära och utforska. Några av barnen har börjat utvecklats mer i språket  så möjligheterna till samtal blir större och större. Barnen har ett stort intresse för sång och skapande och det är något vi tänker ta till fasta på även under arbetet med vintern.

Mål

Målet är att med olika konkreta sätt visa barnen vad de olika årstiderna innebär samt vad som sker under respektive årstid.

Syftet

är att barnen ska få ett intresse, en nyfikenhet samt kunskap om de olika växlingarna.

Genomförande

- Vi gör en årstidsbok om vintern som barnen kan ta del av på förskolan

- Vi är ute och utforskar gården i snö, slask och kyla

- Vi samtalar och visar barnen vilka djur som finns och är aktiva under vintern 

- Vi läser böcker och sjunger sånger som representerar årstiden

- På skapande leker vi med snö och is, vi tar in snö och leker med inomhus, vi bygger med snön ute.

- I ateljén skapar vi sådant som hör årstiden till. Barnen får skapa med olika sorters material och prova på olika sätt att skapa

Dokumentation

Sker i unikum

Ansvar

arbetslaget ansvarar tillsammans 

Uppföljning

Sker kontinuerligt. Utvärderar och planerar vidare vid arbetslagsplanering

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback