Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Krafter

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 februari 2021

Det finns olika fysiska krafter som påverkar oss hela tiden i varje rörelse vi gör. Och tur är det! För utan dessa krafter skulle inget fungera som det gör.

Målet med undervisningen är...

  • att lära sig om olika krafter
  • att kunna resonera om rörelser relaterat till några fysikaliska samband
  • att lära sig några vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
  • att genomföra enkla undersökningar och formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt ifrån
  • att lära sig dokumentera enkla undersökningar

 

Såhär ska vi arbeta...

Vi kommer att på olika sätt lära känna och få förståelse för de olika krafterna vi har i arbetsområdet. Det gör vi genom belysa vardagliga situationer och företeelser och koppla dessa till fysikens begrepp. Vi kollar in olika upptäckter - Isaac Newton, Galileo Galilei, Aristoteles. Även vardagsbaserade experiment kommer att utföras för att öka förståelsen. 

Vi använder det digitala läromedlet Fysik Digilär. 

Vi kommer att belysa och undersöka de olika begreppen därefter kommer eleverna få testa sina kunskaper.                              Begrepp - Gravitation, Friktion, Tröghetslagen, Centripetalkraft, Acceleration, Retardation, Kraft- Motkraft, Tyngdpunkt, Stödyta, Luftmotstånd, Fritt fall.                                                                                                                 

I par, grupp och helklass kommer svaren att bearbetas och utvecklas.

Slutligen kommer eleverna att genomföra en enskild bedömningsuppgift.

 

Jag kommer att bedöma...

  • det du lärt dig om olika krafter - begrepp
  • ditt resonemang kring rörelser relaterat till några fysikaliska samband
  • det du kan om vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
  • hur du genomför enkla undersökningar och formulerar frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt ifrån
  • hur väl du dokumenterar dina enkla undersökningar

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback