Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

7f, VT-21, Ma, Kap 1, "Tal", PRIO8

Spånga grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 februari 2021

Vi jobbar med kapitel 1, "Tal" i boken PRIO 8.

Tal

Centralt innehåll
  • Reella tal och deras egenskaper samt användning i vardagliga och matematiska situationer.
  • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella.
  • Centrala metoder för beräkningar med tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med digital teknik.
  • Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 
Underlag för bedömning

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Den sker vid enskilt arbete, gruppdiskussioner, problemlösning enskilt och i gruppform och praktiska övningar.

 

Begreppslista och innehåll

negativa och positiva tal, motsatta tal, naturliga tal, hela tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal, potens, bas, exponent, kvadratrot, tiopotens, grundpotensform, prefix, närmevärde, gällande siffror.

 

Bra hemsidor


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback