Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

8

Hem- och konsumentkunskap åk 8A torsdag VT21

Kronängsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 6 februari 2021

Hälsa-Ekonomi-Miljö! I åk 8 har du HKK en gång i veckan i 90 minuter hela läsåret. Vi repeterar metoder som du lärt dig i åk 6 och lär in nya, t ex. reda. Vi lär också om hälsa, ekonomi och miljö. Oftast har vi praktiska lektioner varvat med olika former av teorigenomgång. Kom ihåg att på lektionerna lär du in men hemma har du chans att repetera och få dina kunskaper att fastna och växa ännu bättre. Hoppas du ska ha mycket nytta och nöje av det du lär här! Lycka till! Irene Tegelmark

Syfte

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sina förmågor att

 • planera och tillaga måltider för olika situationer och sammanhng
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet
 • värdera val och handlingar utifrån perspektivet hållbar utveckling

Centralt innehåll

 • Bakning och matlagning samt olika metoder för detta.
 • Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Planering och organisation av arbetet.
 • Redskap och teknisk utrustning som används i köket.
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Individuella behov av energi och näring.
 • Hur man arrangerar måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur det påverkar miljö och hälsa.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör miljö och hälsa.

Bedömning

Vad?

Förmågan att

 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet
 • värdera val och handlingar i hemmet utifrån perspektivet hållbar utveckling

Kunskaper om att

 • planera och tillaga måltider
 • använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
 • ge enkla motiveringar till olika val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö
 • göra enkla utvärderingar om arbetsprocessen och resultatet

Hur?

 • Elevens aktivitet bedöms i samband med genomgång av arbetsuppgiften och vid genomförandet av densamma.
 • Praktiska prov,”provmatlagningar”.
 • Skriftliga och muntliga redovisningar där eleven visar faktakunskaper och analyser av genomgångna områden.

Tid/Planering

Du ska inhämta kunskap om att

 • planera och tillaga måltider
 • använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt
 • motivera till dina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö
 • göra enkla utvärderingar om arbetsprocessen och resultatet
 • hur dina val påverkar miljön

Undervisningen kommer att ske genom:

 • föreläsningar
 • textstudier 
 • praktisk matlagning och bakning

Tidsram 90 minuter/vecka.

 

Vecka     Vt-21
2 Distansundervisning   Miljö
3 Distansundervisning Miljö, test 1 miljö
4 Miljöarbete, test 2 miljö
5 Redovisa miljöarbete
6 Prov Miljö
7 Start Ekonomi
8 Fortsättning ekonomi
9 SPORTLOV
10 Fortsättning ekonomi
11 Prov ekonomi
12 PRAO
13  Praktisk matlagning Resonera HEM
   
14 PÅSKLOV
15 Praktisk matlagning Resonera HEM
16 Praktisk matlagning Resonera HEM
17 Praktisk matlagning Resonera HEM
18 Praktisk prov 
19 LOV
20 Praktiskt prov
21 Resonera om måltiden 
22 Tvätt, baka tårtbotten
23 Utvärdera, städa, dekorera tårtan
24 Sommarlov
 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Hem-och konsumentkunskap åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback