Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Mitt i Prick 1B

Blötbergets skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 6 februari 2021

I Mitt i prick får eleverna öva på de förmågor i matematik som finns i Lgr 11. Du får på ett roligt och stimulerande sätt möta talen från 0-100. Du kommer att få arbeta med addition och subtraktion, geometri och mätning. Du kommer att få arbeta laborativt och tillsammans med dina kamrater.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din förmåga att lösa problem med hjälp av matematiken. Du ska kunna använda matteord (matematiska begrepp) och välja lämplig metod när du arbetar själv och i grupp.

Undervisningen i ämnet matematik syftar till att du ska lära dig:

 • Taluppfattning 0-100
 • Äldre talsymboler
 • Addition och subtraktion utan tiotalsövergång 0-100
 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång 0-20
 • Problemlösning
 • Stapeldiagram
 • Klockan hel och halv
 • Mätning, längd, äldre måttenheter
 • Triangel, fyrhörning, cirkel
 • Mönster och symmetri
 • Miniräknaren
 • Programmering

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få arbeta med:

 • konkret material
 • matematikboken
 • whiteboard
 • iPad/dator
 • spela matematikspel

Vad som kommer att bedömas:

 • Se matris nedan

Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du lärt dig genom att:

 • aktivt delta i matematiska diskussioner, genomgångar och problemlösning,
 • arbeta i matematikboken, arbetsblad,
 • göra egna räknesagor med addition och subtraktion,
 • göra diagnoserna i Mitt i Prick,
 • lämna in läxor,
 • göra Skolverkets bedömning i matematik.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Mitt i Prick 1B
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback