Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Naturvetenskap/ teknik

NYSÄTERS FÖRSKOLA, Härryda · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

Planering för naturvetenskap och teknik vt 2021

Naturvetenskap och teknik är ett stort område och vi har valt att börja introducera och arbeta med en liten del. Som en del i barns utbildning vill vi att de ska få erfarenhet och möjlighet att komma i kontakt med naturvetenskap och fysikaliska fenomen. Vi vill erbjuda en möjlighet att utforska material och hur dessa kan användas. Hur påverkar årstiden och vi förutsättningarna för givet material? Vi ser även att barnen har ett naturligt intresse för olika djur vilket vi kan tillvarata och använda.

Indikator

Vi vill väcka nyfikenhet för vetenskap och teknik enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Vi vill skapa nyfikenhet och kunskap kring  växter och djur.

Strategier;

Syfte;

Vi vill skapa nyfikenhet och en möjlighet för barn att samlära och inspireras av varandra, en mötesplats. Vi vill även ge de barn som behöver utmaning att utifrån vårt material ställa frågor och hypoteser, med stöd av oss pedagoger. Vi ser  möjligheter att undersöka genom IKT. Vi vill skapa möjligheter för barn att undersöka och skapa förståelse utifrån sin individuella kunskap och nivå. Vi ser även att vi kan närma oss ett projekterande arbetssätt och arbeta utifrån barnens nyfikenhets frågor genom att göra dem uppmärksamma på processen och att dokumentera sina tankar och hypoteser.

Miljö;

Vår naturstation får flytta och därmed skapas ett större utrymme så vi kan tillföra naturmaterial för vidare utforskande. Vi ser ett stort intresse hos barnen för olika djur vilket vi kan ge större utrymme i vår utökande naturstation.

Vi iordningställer material som underlättar utforskande av fysikaliska fenomen som exv, lutande plan, rotation och magnetism. Barnens egen dokumentation behöver uppmärksammas och ges större plats.

Vi ger barnen möjlighet att utforska och upptäcka kemiska processer. Vi börjar med sambandet mellan temperatur. Hur ser vatten ut vid olika temperaturer.

Pedagog;

Vi behöver skapa förutsättningar för barnen att vara i olika stadier av förståelse och kunskapande. Vi har barn som är på väldigt olika platser i sin utveckling och förståelse. Därför behöver vi ha en medvetenhet kring varje barns kunnande för att utmana utifrån de olika individernas proximalautvecklingszon samt ge tillfällen att lära av varandra.

Vi vill ge barnen möjlighet att dokumentera sina lärandeprocesser tillsammans med andra barn och vuxna genom att fotografera, filma, rita eller skriva symboler. De barn som kommit lite längre behöver utmanas i att väcka frågor och arbeta utifrån hur vi kan "ta reda på". Göra barn medvetna om arbete i projekt, få med barnen på att det är det vi gör, använda rätt terminologi.

 

Genom att ge barnen möjlighet att ställa frågor och samtala om det som sker i stunden, men också om det som har hänt tidigare och det som barnen tror kommer att hända skapar vi möjligheter för att de kan börja observera sitt förändrade kunnande och blir delaktiga i sin egen lärandeprocess.


Läroplanskopplingar

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter