Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Tal i decimalform

Bobergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 10 februari 2021

Hur lång är en hundradel? Hur kan vi skriva tal som delar av ett? Vi kommer bekanta oss med tiondelar och hundradelar i det här kapitlet.

Vad ska vi lära oss?

 • Tal i decimalform, tiondelar och hundradelar
 • Jämföra och storleksordna tal i decimalform
 • Beskriva och göra klart talföljder
 • Addera och subtrahera decimaltal
 • Avrunda decimaltal

Hur ska vi lära oss det?

Vi arbetar enligt SINGMA-metoden med undersökande arbetssätt, resonemang i grupp och helklass samt öva enskilt.

Viktiga ord och begrepp.

 • decimaltal
 • decimaltecken
 • bråkform
 • decimalform
 • ental
 • tiondel
 • hundradel
 • positionssystem
 • platsvärde
 • större än >
 • mindre än <
 • talföljd
 • uppskatta
 • avrunda
 • ungefär lika med 
 • addition, summa
 • subtraktion, differens

Vad som kommer att bedömas.

Hur du har förstått begreppen vi arbetar med

Din förmåga att använda begreppen vid matematisk problemlösning

Din förmåga att föra matematiska resonemang både muntligt och skriftligt

Din förmåga att kommunicera dina matematiska tankar och idéer både muntligt och skriftligt

Hur du får visa dina kunskaper.

Aktivitet på lektionerna

Kunskapslogg - övningsboken

Matteloggar - teams och klassanteckningsboken

Prov 


Läroplanskopplingar

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback