Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4

Koll på NO 4 - kapitel 5 Vatten och luft

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Utan vatten finns det inget liv. Allt som lever är beroende av vatten. Det finns vatten i marken, i luften och i haven. Det mesta av vattnet kan vi inte dricka för det är för salt. Men när du är törstig kan du ta ett glas vatten från kranen. Du kan få så mycket dricksvatten du behöver. Vi har tur som bor i ett land där det finns gott om vatten att dricka. Men var kommer vattnet i kranen ifrån?

 

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • veta vad en vattenmolekyl består av
 • känna till vattnets olika former
 • kunna beskriva vattnets kretslopp
 • veta att vissa ämnen kan lösas i vatten
 • kunna berätta var vattnet i kranen kommer ifrån
 • veta vad luft är
 • veta något om hur människan kan påverka vatten och luft

Arbetssätt

 • läsa texter tillsammans
 • öva på begrepp
 • diskutera
 • jobba med arbetsblad
 • se filmklipp
 • använda studi.se

Bedömning

 • hur aktiv du är under lektionerna
 • hur du arbetar med individuella uppgifter samt grupparbete
 • resultatet på provet i slutet av kapitlet

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Vatten och luft
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter