Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

FPP Bild Sagoillustration 9HP

Folkungaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att teckna med flytande tusch och stålpenna och måla med utspätt tusch så kallade lavering.

Vad ska du lära dig?

Du ska lära dig att rita med stålpenna och flytande tusch och måla med utsätt tusch.

Varför ska du lära dig det?

Utdrag ur kunskapens syfte:

 Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

  I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med         olika metoder, material och uttrycksformer.

 

Hur ska du lära dig det?

Du ska göra en egen sagoillustration där kommer att finnas mycket detaljer i bilden.

Sedan kommer du att lära dig att använda stålpenna med flytande tusch och sist ska du lära dig att måla med utspätt tusch med olika valörer mellan svart och vitt.

 

Vilket material kommer du använda?

Du kommer att använda flytande tusch, stålpenna och penslar. 

 

Hur ska området bedömas?

  • Du visar dina kunskaper genom att illustrera en egen saga.
  • Området kommer att avslutas med en reflektionsuppgift.
  • Se vilka kunskapskrav bedöms under området nedan.

 

Hur ska återkoppling ges?

  • Muntligt, kontinuerligt under arbetet.
  • Skriftligt efter inlämningen av reflektionsuppgiften.
  • Kunskapsmatris efter områdets avslut

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bild
Bild
Uppgifter
Uppgift 1