Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Historia- revolutionernas tid

Österledskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om amerikanska och franska revolutionen. Materialet finns även i engelsk version.

Veckorna framöver kommer vi ägna oss åt ämnet historia och arbetsområdet amerikanska,- och franska revolutionen. Under arbetets gång kommer vi bekanta oss med dessa epoker, vad som låg till grund för dem, vad de innebar samt vilka förändringar som kom därur.

 Syftet

Undervisningen i ämnet historia syftar till att man som elev får möjlighet att utveckla kunskaper kring historiska tidsperioder och händelser samt hur de hänger samman med framförvarande tid fram tills vår tid. Centrala begrepp är kontinuitet och förändring.

 Material och arbetsgång

Undervisningen utgår mestadels från text och instuderingsfrågor. Vi kommer ha genomgångar och studiklipp. Vi kommer först arbeta med amerikanska revolutionen och när vi har haft kunskapstestande moment så går vi vidare och arbetar med franska revolutionen.

Bedömning

Kunskaper visar man dels genom delaktighet under lektioner, t.ex. diskussioner, ställer frågor som för lektionen framåt, gör uppgifter, socrative samt prov eller inlämningsuppgift.

 

E

C

A

Du resonerar och förklarar någon orsak och någon konsekvens om amerikanska revolutionen. Resonemanget är då på en enkel nivå.

 

Du använder något begrepp i ditt resonemang och ger någon enkel förklaring.

Du resonerar och förklarar några orsaker och några konsekvenser om amerikanska revolutionen. Resonemanget är då mer utvecklat.

 

Du använder några begrepp i ditt resonemang, någon av dem är förklarade mer i detalj.

Du resonerar och förklarar flera orsaker och flera konsekvenser om amerikanska revolutionen. Resonemanget är då väl utvecklat.

 

Du använder flera begrepp i ditt resonemang, flera av dem är förklarade mer i detalj. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback