Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

6

Religion åk 6 - Världsreligionerna

Ekdalaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Vi kommer under de närmaste veckorna att jobba med världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. I dagens Sverige möter vi människor från många olika kulturer och för att kunna möta dessa människor och förstå dem, på bästa sätt, är det viktigt att ha kunskaper om de olika världsreligionerna. Du kommer att märka att det finns stora likheter mellan religionerna men att det också finns stora skillnader. För majoriteten av jordens befolkning har religionen en central plats i livet och kan skapa en identitet. Människor har också alltid funderat över livsfrågor som meningen med livet? Finns det någon som har skapat världen? Vad händer efter döden? För vissa människor är religionen ett svar på detta men inte för alla. Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns många olika sätt tänka inom själva religionen. Människor med samma religion kan uppfatta och tänka olika om vad religionen innebär och står för.

Vad ska jag som elev utveckla

  • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att jobba utifrån ett språk- och kunskapskutvecklande arbetssätt. Ni kommer använda er av lässtrategier i samband med vissa texter och arbeta mycket med begreppsförståelse. Ni kommer då att få träna er på att använda er av begreppen i muntliga och skriftliga sammanhang. Ni kommer också ha diskussioner i grupp och i helklass. Vidare kommer ni att träna er på att jämföra för att hitta likheter och skillnader mellan religionerna och i samband med detta träna på att utveckla era resonemang. Vi kommer att utgå ifrån filmer, föreläsningar och olika texter. 

Jag kommer också att förtydliga vilka kunskaper och begrepp som är viktiga i samband med det här momentet. Detta dokument kommer man hitta i classroom.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du kommer under vissa delar av momentet kunna påverka arbetssättet. Hur lär du dig på bästa sätt? Vilka frågor vill du lyfta upp som rör religion?

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du kommer att kunna visa vad du har lärt dig i samband med de skriftliga och muntliga uppgifterna under lektionerna. Det kommer också att komma ett skriftligt prov i slutet av momentet samt några diagnoser under resans väg. 

Kunskapskrav

Se nedan: Kunskapskrav.

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback