Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Leken - samspel och kommunikation

Ängsgårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 9 februari 2021

Planerad och spontan undervisning i leken där samspel och kommunikation utvecklas.

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Barnen leker gärna med samma saker och samma kompisar. En del barn kommunicerar med ord. Några barn har börjat förstå att man kan leka tillsammans. Några barn leker bredvid och några barn leker själva.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

samspel och kommunikation

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Pedagoger som deltar i barnens lek. Kommunicerar med barnen om vad som händer i leken. Utvecklar leken med nya idéer och nytt material. Hjälper barnen att ta kontakt och att sätta ord på vad som händer vid konflikter. Utmanar till att prova nya lekar. 

Vi använder bildstöd i form av lekkartor och förstärker med TAKK.

Bearbetar och återberättar vad som händer i leken med bilder o film.

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback