Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Matematik år 3 :temperatur, bråk och överslagsräkning

Sjöviksskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Vi lär oss om hur man kan avläsa en termometer och räkna skillnader i temperatur. Vi repeterar bråkdelar och lär oss hur man avrundar samt överslagsräknar i addition.

Det här kommer du få lära dig:

Utveckla din förståelse för temperatur och avläsa temperaturskillnader.

Utveckla förståelse för jämförelser av bråk.

Introduktion av tal i bråkform på en tallinje.

Avrundning till närmaste tiotal och hundratal.

Kunna överslagsräkna med tal som är avrundade och bedöma rimlighet.

Förståelse för begreppen temperatur, grad, Celsius, bråk, del av antal, avrunda, avrundningssiffra, överslagsräkning

Mål för elev

Du ska kunna:

- Avläsa temperatur och temperaturskillnader.

- Namnge tal i bråkform

- Jämföra olika bråk.

- Sätta ut tal i bråkform på en tallinje.

- Avrunda till närmaste tiotal och hundratal.

- Överslagsräkna med tal som är avrundade och bedöma rimlighet.

- Förstå och kunna förklara begreppen temperatur, grad, Celsius, bråk, del av antal, avrunda, avrundningssiffra, överslagsräkning

Innehåll

- temperatur

- tal i bråkform

- avrunda

- överslagsräkning i addition

Metod - På vilket sätt kommer du arbeta med detta?

  • Gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika matteuppgifter. (EPA)
  • Du kommer att arbeta enskilt och i par i olika matteuppgifter
  • Du kommer att arbeta med matematikboken 3A kap 5 och 6.

Följande begrepp ska du kunna efter avslutat område:

temperatur, grad, Celsius, bråk, del av antal, avrunda, avrundningssiffra, överslagsräkning

 

Hur blir du bedömd?

Du  har möjligheter att visa dina kunskaper på matematiklektioner, vid eget arbete, genomgångar, test och vid praktiskt arbete.Vi  bedömer dina kunskaper om matematiska begrepp, användandet och förmåga att resonera om hur begreppen hänger ihop.


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter