Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Bild, SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

2

Livet förr och nu

Brännkärrsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Tänk dig att få åka tillbaka i tiden i en tidsmaskin och få uppleva hur det var att leva på din mormors mormors mammas tid. Vad gjorde hon när hon var liten? Hur var det i skolan? Vad åt hon till middag? Detta ska vi ta reda på och mycket mer under flera veckor framöver. Vi ska jämföra livet förr och nu. Är du beredd, så sätter vi oss i tidsmaskinen som ska ta oss 100 år tillbaka i tiden.

Till dig som elev:

Du kommer att få läsa, titta på fotografier, ha en upplevelsedag och se filmer om livet förr. Du kommer bland annat att få se hur husen såg ut, vad man åt och vilka lekar barnen lekte. Du kommer också att få insikt i hur det var att gå i skolan för 100 år sedan.

Arbetsområdet

Vi ska lära oss detta för att bli nyfikna på vår historia och få veta hur man levde förr i tiden.

Mål

Du ska:

 • kunna göra några jämförelser mellan livet för 100 år sedan och nu
 • kunna berätta något om skolan för 100 år sedan
 • känna till hur en tidslinje fungerar och vad dåtid, nutid och framtid betyder
 • känna till hur synen på familjen, män och kvinnor har förändrats över tid

Arbetssätt

Du ska vara med och:

 • göra en tankekarta om vad vi redan kan om Livet förr i tiden
 • ha en upplevelsedag
 • använda en tidslinje för att titta på hur lång tid 100 år är och hur mycket som hänt sedan dess
 • titta på foton och film som visar hur livet och skolan såg ut för ca 100 år sedan
 • leka lekar från förr
 • läsa och skriva faktatexter och berättelser med tillhörande bilder

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • göra jämförelser om livet förr och nu
 • använda en tidslinje och känna till vad dåtid, nutid och framtid betyder

 


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback