Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Tid och vår plats i universum

Enskede skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

I alla tider har människor varit intresserade av stjärnorna, månen och solen. Man har studerat hur stjärnorna och planeterna rör sig och detta har varit viktigt när man bestämde hur långt ett år, en månad och ett dygn är. Visste du att ett år är den tid det tar för jorden att snurra ett varv runt solen och att det tar en månad för månen att gå ett varv runt jorden? I detta arbetsområde kommer vi att få svar på frågorna: Hur rör sig solen, jorden och månen i förhållande till varandra? Hur kom jorden till? Hur ser jordklotet ut? Varför ser månen olika ut olika dagar? Vi kommer också att bekanta oss med många olika tidsord och några sätt att mäta tid. Du kommer att få höra berättelser om dem som gett veckodagarna sina namn.

Syfte

· Att förstå att tidsbegrepp och årstider är kopplat till hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra.

· Att få en grund till förståelsen av hur jorden kom till och hur den är uppbyggd.

Centralt innehåll

· Jordens, solens och månens rörelse i förhållande till varandra

· Månens olika faser

· Stjärnbilder och stjärnbildernas utseende vid olika tider på året

· Myter som handlar om naturen och människan

· Mätning av tid

Arbetssätt

Du kommer att få

· se filmer om solen, månen, jorden

· lyssna till berättelser om hur veckodagarna har fått sitt namn

· läsa texter om solen, månen, jorden och några av planeterna

· delta i gruppsamtal kring det vi arbetar med

· skriva korta faktatexter

· illustrera en färdiga texter om jorden och om rymden för att göra innehållet tydligare

Hur ska du visa dina kunskaper?

Genom att vara aktiv på lektionerna i både samtal, praktiskt arbete och dokumentation för att visa att du förstår det vi arbetar med.

 

Kunskapskrav som prövas i detta moment

- Du kan förklara eller visa hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra.

- Du kan ge en enkel förklaring till varför det finns dag och natt och veta att årstidernas växlingar beror på jordens rörelse runt solen.

- Du kan beskriva hur månen ser ut i olika faser.

- Du känner igen några stjärnbilder

- Du kan årets månader och ett antal vanliga tidsbegrepp t ex dygn

- Du kan berätta om hur några av veckans dagar fått sina namn.

- Du kan förklara olika tidsbegrepp och och ange i vilken enhet de kan mätas.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback