Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Väsen

Tallkrogens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Under det här temat kommer vi att lära känna olika väsen från nordisk folktro tex. tomtar, troll och älvor.

Läraren vet att du kan när du:

  • kan berätta om och beskriva några naturväsen. 
  • kan lyssna på en saga och återberätta den.
  • kan skriva en egen faktatext utifrån en tankekarta.
  • kan skriva en egen saga utifrån hindersschemat.

 

Arbetsformer:

Vi tittar på "Mytologerna".

Vi läser sagor.  

Rita och skapa olika väsen.

Prata om hur en berättelse är uppbyggd samt skriver en egen saga.

Skriva egna faktatexter i appen book-creator.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback