Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6 - 9

Mondo åk 8 kap 3 Algebra och ekvationer

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Du kommer detta läsår att få en ny bok ur serien Mondo. Vi beräknar att i genomsnitt arbeta med varje avsnitt i ca 8 veckor.

 

Syfte 

 • Syfte
 • Ma
  Syfte ; formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte ; använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte : välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte : föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte : använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Konkretisering av målen 

Algebra och ekvationer

 

 • Beskriva och uttrycka mönster
 • Använda formler
 • Förenkla och beräkna värdet av uttryck
 • Procenträkning
 • Metoder för att lösa ekvationer
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattning och beräkning

 

 

Undervisningen

- Genomgångar

- Gruppövningar, aktiviteter

- Problemlösningslektioner

- Filmer lärobokens filmer. 

- Arbete i lärobok Mondo 8, med  IPAD och med övningsblad.

 

 

 

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i hur väl du löser olika matematiska problem (problemlösning),

hur du väljer och använder matematiska metoder (metoder),

 hur väl du visar hur du kommit fram till din lösning (kommunikation, resonemang).

Du bedöms i hur väl du använder det matematiska språket och visar kunskap i hur olika begrepp hänger ihop med varandra (begrepp)

Du visar din utveckling genom ditt arbete på lektionerna, diagnoser och prov.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Avsnittsmatris Mondo 8 kap 3 Algebra och ekvationer
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback