Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska, Svenska som andraspråk, Samhällskunskap

·

Årskurs:

1

Gatan

Nolbyskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Vi ska tillsammans skapa ett litet samhälle, en storyline. Arbetet utförs i grupper, så kallade familjer. Arbetet växer fram genom diskussioner i gruppen.

Syfte:

att tillsammans med dina klasskamrater skapa ett samhälle, en storyline, gatan.

Konkreta mål:

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • delta aktivt i en liten grupp
 • kunna samarbeta i en liten grupp
 • kommunicera och berätta med bilder och med text
 • samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas
 • identifiera riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ge exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken
 • skriva en enkel text med stor bokstav och punkt

Arbetssätt:

 • gruppdiskussioner kring t ex hur familjen ska se ut. Vem finns i familjen? Vilket yrke har de vuxna? Hur ska tomten som de bor på se ut? Vad ska gatan heta? 
 • skapa familjen, familjens tomt och gatan som familjerna bor på; pappersdockor, hus, bilar, trafikskyltar m.m. 
 • promenad i närområdet för att studera hur en villatomt kan se ut, samt upptäcka vad för riskfyllda platser (trafikmiljö) som kan finnas.
 • utföra olika uppdrag som kommer i familjernas brevlådor: t ex olika skriftliga eller praktiska uppgifter.
 • källsortering: Vad är källsortering? Hur ska vi källsortera i vår gata?
 • skriva olika texter, där vi tränar på att skriva med små bokstäver - stor bokstav först och avslutar med punkt.

Bedömning - visa din kunskap:

Ditt arbete kommer att bedömas kontinuerligt:

Du ska kunna:

 • delta aktivt i våra gruppdiskussioner och visa att du kan samarbeta i en mindre grupp
 • muntligt presentera din karaktär och berätta om familjens tomt
 • ge exempel på några normer och regler i vardagen - och du ska kunna ge exempel på varför de kan behövas 
 • identifiera riskfyllda platser i vårt närområdes trafikmiljö och ge exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken
 • skriva en enkel text

Läroplanskopplingar

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback