Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

3:an -Torget -Vecka 6

Skogsgläntans förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

3:an Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar - Hudiksvalls kommun

Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar

  • Lärandet i fokus i dokumentationen och inte barnen själva. Därför behövs till exempel bara händer visas upp när barnen arbetar med lera.

  • Etik – dokumentationen säger något om barnens pågående lärande och om verksamhetens utveckling just då. Men den säger också något om den vuxnes förhållningssätt, synsätt och om de etiska ställningstaganden som arbetslaget har gjort

  • Förskolechefen stort ansvar för att arrangera möten och innehåll och att med utgångspunkt i de pedagogiska dokumentationerna starta samtal som synliggör relationerna mellan personalen, barnen och de konkreta förskolemiljöerna

  • Arbetslaget väcka frågor som – vad är det som sker mellan barnen och materialen? Hur kan man arrangera och omorganisera de pedagogiska miljöerna? Vad kommer att hända när dessa har förändrats?

  • Pröva alternativa sammansättningar av undervisningsmetoder, material och frågeställningar i lärandet

  • Hjärnforskning visar att det är viktigt att överraska och utmana barns lärprocesser och tillföra oväntade vinklar, begrepp och material. Lärandet som retas och i viss mån provoceras tar fart och ger sig ofta iväg hit och dit i rhizomatiska banor. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig

  • Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker

  • Synligöras i tamburen för både barn, föräldrars och personal

  • Användas som underlag för utvärdering av verksamhetens kvalitet i en verksamhetspärm som kompletteras med barnens lärprocesser i bild och text

 

Verksamhetens planering - nästa steg

Mål- och kunskapsområde: Naturvetenskap/ Vem ser Dim?

Vecka: 6

Nyfikenhetsfråga: Vilka kunskaper och intresseområden har barnen kring Kroppen?

  

Barnen gjorde

Pedagogens tankar om barnens lärande

Lärandet

Flera barn har visat stort intresse efter att ha lyssnat på en bok om kroppen.  

Vi tittade på filmer om kroppen.

Barnen berättade och frågade mycket om Hjärnan och dess funktioner. Även blod och kiss var intressant med många kluriga frågor.

 

Vi vill veta mer om vad barnen har för kunskaper kring kroppen.

För att fånga allas tankar och funderingar startar vi upp med en tankekarta kopplat till vårt Projekt om Dim.

    

Barnen har stora och olika kunskaper om kroppen. Nu vill vi ta tillvara på dessa genom att fördjupa och utforska det tillsammans.

 

Lärandet kommer vi att över tid att dokumentera och reflektera kring.

 

Vem vet vilka experter vi har efter tag?      


Läroplanskopplingar

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter