Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Koll på matematik 1b

Fågelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Koll på Matematik 1B

 

 

3. Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • visa antalsuppfattning 0-20
 • skriva talen 0-20
 • Räkna tiogrupper och hela tiotal 0-100
 • visa begreppen: symmetri, tiotal och ental, jämna och udda tal, 
 • Kunna uppskatta, jämföra och mäta längd i centimeter.
 • Kunna ordningstalen 1-10
 • kunna halvtimmar på klockan.
 • använda tanketavla vid uträkning.
 • använda strategierna rita och pröva i problemlösning.

 

4. Undervisning:

För att nå målen kommer vi att arbeta med:

 • matematikboken: Koll på matematik 1B
 • praktiska övningar
 • samtal om begreppen både i mindre grupp och i helklass.
 • synliggöra och tydliggöra matematiken med hjälp av bilder och filmer.
 • matematikövningar digitalt, bl.a. Bingel

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback