Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Hållbar utveckling/diskussion och argumentation

Villaskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Utifrån Skolverkets uppgift Köpa läsk ska du träna dig i att diskutera/argumentera utifrån hållbar utveckling.

Du ska sammanfatta fakta utifrån ett faktablad.

Ta ställning till om ni ska ha glasflaska, pet-flaska eller aluminiumburk, utifrån ett miljöperspektiv.

Du ska diskutera och argumentera för ditt ställningstagande i en mindre grupp. 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Matriser i planeringen
Hållbar utveckling/diskussion och argumentation
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback