Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Geometri 8A

Trollbodaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Under detta kapitel kommer du att få lära dig: •Utföra beräkningar med formler för omkrets, volym, mantelarea och area för olika geometriska figurer: cirkel, triangel, parallellogram, romb, rektangel, kvadrat • Utföra beräkningar med formler för volym för rätblock, kub, cylinder, klot, kon, prisma och pyramid. • Använda lämpliga enheter för omkrets: cm, m, dm • Använda lämpliga enheter för area: cm^2, m^2, dm^2 • Använda lämpliga enheter för volym: l, dl, cl, ml, cm^3,dm^3, m^3,mm^3 • Kunna omvandla enheter för volym korrekt, t.ex. från liter till cm^3 etc. • Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang (är ditt svar rimligt, har du använd en lämplig metod, går din lösning att följa) • Förklara och motivera lösningar utifrån dina tidigare och nya kunskaper om begreppen i kapitlet. Till din hjälp kommer du att ha: • Planeringen • Gemensamma genomgångar • Uppgifter i boken • Gemensamma diskussioner och övningar. • Problemlösning Om du är klar så finns alltid på min vagn som du kan jobba med enskilt eller med en kompis som också är klar • Utmaningsböcker eller uppgifter

Vecka

måndag

8A

Onsdag

8A

Torsdag

8A

3

8A: utdelning av planering och genomgång 3:1: Area och omkrets för olika geometriska figurer

Räkna två nivåer

8A: Genomgång 3:2: cirkelns area

 

4

8A: genomgång 3:3: mantelarea

Räkna två nivåer

Genomgång 3:4

5

8A: Volymenheter avsnitt 3.5

Räkna två nivåer

Volym av prisma och cylinder.

Avsnitt 3.6

6

Dugga
Räkna två nivåer

Volym av kon, pyramid och klot. Avsnitt 3:7

8AC: Formler avsnitt : 3.8

 

7

Repetition

Prov E nivå

 

8

Repetition

Repetition

Prov C/A nivå
Omprov E nivå

 

 

 


Läroplanskopplingar

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Matriser i planeringen
Geometri åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter