Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Talen 11-20 och klockan (Kap 1 bok 1b)

Östervåla skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Under detta arbetsområdet kommer du att jobba med talen 11-20. Hur talen ser ut och hur mycket de är värda. Du kommer också att få jobba med klockan och framförallt hel och halv timme.

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • talen 11-20
 • hela och halva timmar
 • begreppet "om en timme"
 • huvudräkningsuppgifter till kapitlets innehåll

 

Undervisningens innehåll

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att:

 • skriva talen 11-20
 • dela upp tal inom talområdet 11-20
 • skriva klockslag till hela och halva timmar
 • rita timvisare och minutvisare till hela och halva timmar
 • utgå från hela och halva timmar och skriva vad klockan är om en timme
 • spela spel med klockslag för hela timmar
 • lyssna på en ramberättelse med matematiskt innehåll
 • delta i samtal och diskussioner utifrån en samtalsbild
 • titta på en samtalsbild och räkna antal
 • svara på muntliga huvudräkningsuppgifter som är aktuella till lektionens innehåll

 

Begrepp: modell, hel timme, halv timme, timvisare, minutvisare, hur mycket?, hur många?, höger, vänster, medurs 

 

Bedömning:

Det som bedöms är de konkretiserade målen som finns här ovan.

Vi kommer att bedöma:

 • hur du jobbar med dina uppgifter muntligt och skriftligt under lektionerna.
 • hur du klarar den avslutande diagnosen/testet i boken.

 

                                                                                        


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter