Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Världsdelar, världshav och väderstreck

Österskärsskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Under SO-lektionerna ska vi arbeta med världsdelarna, världshaven och väderstrecken. Vi kommer även att arbeta med länder och platser som är betydelsefulla för dig.

 

Du kommer att

 • få lära dig vilken information du kan hitta i en kartbok.
 • titta på olika typer av kartor.
 • titta på filmer och arbeta med olika arbetsblad som anknyter till aktuellt område.
 • få skriva om en plats som är betydelsefull för dig.

 

Målet är att du ska

 • kunna världshavens namn och läge på jorden.
 • kunna namn och läge på världsdelarna samt på länder som är betydelsefulla för dig.
 • kunna väderstrecken.

 

Du kommer att få visa dina kunskaper:

i en bedömningsuppgift där du ska 

  • namnge världsdelarna och världshaven på kartan
  • namnge och återge rätt läge på väderstrecken

 


Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen
Världsdelar, världshav och väderstreck
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback