Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Vinter

Margretelundsskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Du ska få lära dig varför vi har vinter. Du ska få lära dig hur några djur i närområdet förbereder sig för och klarar vintern. Du ska få lära dig vad snö är och några olika egenskaper hos snö.

Vi kommer att göra observationer utomhus och enkla experiment inomhus.

Vi kommer att titta på några olika program och filmer som handlar om vintern och djur under vintern.

Vi kommer att läsa enkla faktatexter och skönlitterära texter om vintern.

Vi kommer att skriva egna texter om vintern.


Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback