Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Matematik geometri 9

Lagmansskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

"Under flera tusen år har människan avbildat djur och människor genom att förminska och måla av dem på väggen i en grotta eller på en målarduk. I modern tid avbildar vi byggnader och landområden i ritningar och på kartor. Under de senaste 200 åren har våra forskare dessutom börjat studera saker som inte är synliga för blotta ögat, tex delar i celler eller elektronik. Ibland behöver man förstora delarna för att kunna se eller rita av dem. Då behöver man ha kunskap om proportioner, förstoringar eller förminskningar" (Prio matematik 9, s 94).

Målet med undervisningen

Det här kommer ni att få undervisning om:

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Likformighet och symmetri i planet.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

När kapitlet är avslutat förväntas du kunna:

 • Symmetri
 • Likformighet och kongruens
 • Längdskala
 • Areaskala och volymskala
 • Likformiga trianglar och topptriangelsatsen
 • Pythagoras sats

 

Så här ska vi arbeta

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Öva med hjälp av uppgifter i boken och uppgifter som läggs upp i classroom.
 • Problemlösning
 • Prov

 

Det här ska bedömas

 • Förmågan att lösa problem
 • Förmågan att analysera och använda begrepp och samband mellan begrepp  
 • Förmågan att välja och använda olika beräkningsmetoder
 • Förmågan att kommunicera
 • Förmågan att resonera
 • Förmågorna testas via ett skriftligt prov

Läroplanskopplingar

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Likformighet och symmetri i planet.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback