Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Svenska åk 5

Rotskärsskolan F-6, Älvkarleby · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Planering för arbetet i svenska skolår 5.

Övergripande mål

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa

Så här kommer vi att arbeta

Tala/lyssna

Du utvecklar din förmåga att tala och lyssna genom att:

 • argumentera för din sak när du deltar i skolans olika råd och i grupparbeten
 • delta i olika gruppkonstellationer, diskussioner i stor och liten grupp
 • ge muntliga redovisningar, presentationer och recensioner inför små och större grupper
 • lyssna aktivt då vi har genomgång, ser film och när kamrater redovisar

Läsa

Du utvecklar din läsförmåga genom att:

 • delta i olika läsprojekt - bokcirklar
 • arbeta med läsförståelseuppgifter av olika slag
 • läsa texter och bearbeta dem på olika sätt
 • gemensam läsning, handledning i studieteknik och lässtrategier (hur jag läser olika typer av text)
 • läsa tyst i skönlitterära böcker

Skriva

Du utvecklar din förmåga att skriva genom att:

 • arbeta med olika skrivprojekt
 • skriva olika typer av texter utifrån det vi upplevt, läst och lärt
 • öva grammatik och språklig struktur
 • disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator
 • bearbeta och förbättra dina texter på egen hand och tillsammans med andra, kamratrespons
 • använda de strukturer och modeller som ges vid gemensamma genomgångar
 • koppla text till olika former av skapande, tex bild, film och konstruktion

Bedömning

Vi bedömer utifrån matrisen nedan. Alla slutprodukter är del av bedömning tex texter, recensioner och redovisningar.

I våra olika temaområden arbetar vi med många ämnen integrerat, där svenska oftast ingår. Det innebär att vissa slutprodukter t ex en historisk faktatext ligger till grund för bedömning i både svenska och historia.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
SVENSKA kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback