Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

6

Upptäck Europa

Storkyrkoskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Nu är det dags att bege sig ut i Europa! Du kommer under detta arbetsområde att få ta reda på vilka länder som ligger i Europa och var de ligger på kartan. Du kommer även att lära dig huvudstäder samt namn på de största bergskedjorna, floderna och haven och var de ligger. Du kommer lära dig om Europas natur- och kulturlandskap. Du kommer att lära dig fakta om de olika regionerna som länderna tillhör och att träna på att jämföra och beskriva olika länder.

Syfte

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla kunskaper om vilka Europas länder är och var de ligger samt deras huvudstäder. Du ska även lära dig vilka de stora bergskedjorna, floderna och haven är samt var de ligger. Undervisningen kommer även bidra till att du utvecklar kunskaper om likheter och skillnader mellan länderna, vilka naturresurser de har och hur befolkningen är fördelad. Du ska också få resonera om levnadsvillkoren samt hur natur- och kulturlandskapen har förändrat Europa och hur det har påverkat naturen och människorna.  

Du ska kunna:

 • Namn och läge på Europas länder och dess huvudstäder.
 • Namn och läge på några bergskedjor, floder och hav.
 • Ha kunskap om Europas resurser och hur de är fördelade.
 • Använda och förklara centrala ord och begrepp som vi använt.
 • Ge någon förklaring till Europas befolkningsfördelning.
 • Förklara hur natur- och kulturlandskap påverkar människorna.
 • Förklara olika levnadsvillkor i Europa och några orsaker varför det är så.
 • Veta vad EU är och vad de länder som ingår i EU samarbetar kring.

Bedömning:

Jag kommer bedöma följande: 

- Din förmåga att använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
- Din kunskap om Europas namngeografi.
- Din kunskap om Europas resurser och hur de är fördelade.
- Din förmåga att beskriva hur befolkningen är fördelad i Europa.
- Din förmåga att resonera om hur natur- och kulturlandskap påverkar människan. 
- Din förmåga att resonera om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i Europa. 
- Din förmåga att jämföra olika länder och se likheter och skillnader samt orsaker till att det är så. 
 

Så här jobbar vi:

 • Vi jobbar tillsammans om Europas klimat, miljö och naturtyper.
 • Vi läser om de olika regionerna och länderna i Europa i läroboken "Upptäck Europa".
 • Vi jämför olika regioner och länder.
 • Vi ser på film, t ex Geografens testamente -Europa och faktafilmer.
 • Vi använder blindkartor och Seterra, eller andra digitala läromedel, för att träna namngeografi.
 • Vi diskuterar olika levnadsvillkor och dess orsaker.  
 • Vi kommer att fördjupa oss i några länder i Väst-, Öst-, Syd och Centraleuropa..

Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Geografi Europa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback