Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

9

Samhällsekonomi åk 9

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Det här med pengar verkar vara någonting mycket viktigt, eller hur? Varför finns egentligen pengar? Hur bestäms priset på en vara? Hur fungerar ekonomin i i samhället? Måste vi betala skatt och varför? Hur hanterar företag, banken, kommunen och staten sina pengar? Vad betyder inflation, konjunktur och tillväxt? Dessa frågor får du svar på i detta moment om Samhällsekonomi.

SAMHÄLLSEKONOMI

Kunskapskrav:

 • Kunskaper om olika ekonomiska strukturer
 • Kan undersöka hur ekonomiska strukturer är uppbyggda och fungerar och kan beskriva samband mellan olika strukturer
 • Kan i beskrivningarna använda begrepp och modeller

 

Arbetsområdets delmoment

 • Introduktion ekonomi, Produktionsfaktorer
 •  BNP, tillväxt och produktionsförhållanden
 • Ägandeformer, pengar, inflation, deflation
 • Prissättning, marknadsformer, ekonomiska system
 • Ekonomiska kretsloppet, konjunkturer, statens styrmetoder, 

 

Arbetsformer

  • Genomgångar
  • Individuellt / pararbete
  • Arbetsuppgifter
  • Filmvisning
  • Prov v. 11

 

Tidsplan

Vecka 5-11

Prov v. 11 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.

Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav samhällskunskap åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter