Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Religion

Murgårdsskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 10 februari 2021

Vad är Religion? Du kommer att arbeta med Gleerups Utkik religion under v 6-11 och lära dig mer om de tre religionerna Kristendom, Judendom och Islam.. Vad har de gemensamt? Vad skiljer dem åt?

Religion är ett viktigt och spännande ämne som handlar om vad människor tror och tänker om Gud, livet och döden.

Genom att lära oss om religion lär vi oss att förstå oss själva och andra.


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Judendomen
Uppgift 2
JUDENDOMEN
VAD ÄR RELIGION