Skolbanken Logo
Skolbanken

Teknik

Enångers förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Vi utforskar vattenkranens funktion

Arbetsområde/tema/projekt: Teknik

Tidsperiod: v 6-7

Förskolans namn: Enångers förskola

Grupp: Ekan

Barnens ålder: 1-3 år

År och datum: 8/2 -21

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Vi utforskar vattenkranens funktioner, av och på, kallt och varmt. 
- Ösa och hälla vatten med olika hjälpmedel. 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Se nedan

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill att barnen får en första förståelse för enkel teknik i vardagen genom att utforska vattenkranens funktioner. 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi kommer att utforska vattenkranen tillsammans med barnen när de tvättar händerna. Vi är med och vägleder barnen och använder rätt begrepp i vardagliga situationer.
- All personal är ansvariga. 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Vi fotograferar det barnen gör och lägger ut lärloggar/glimtar på Unikum. Gör dokument 3 som sätts upp i hallen på Ekan.
För barnens reflektioner så sätter vi upp fotona på väggen i pärmringarna. 

Planeringen upprättad av: Personalen på Ekan

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Läroplanskopplingar

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback