Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Världsreligionerna

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Några religioner finns sedan lång tid tillbaka. De har många anhängare och är spridda över hela världen. De kallas för världsreligioner. Världsreligionerna har sina rötter i två områden i världen. Judendomen, kristendomen och islam har sitt ursprung i Mellanöstern. Hinduismen och buddhismen kommer från det område som i dag är Indien och Nepal. I åk 7 läste vi om Kristendomen och nu ska vi läsa om de fyra andra världsreligionerna; islam, judendom, hinduism och buddhism och se vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa.

 

 TID: v.47-v.3

DE STORA FRÅGORNA ÄR:

 

·       Vad är det viktigaste att veta om hur man ska leva sitt liv – för någon som tillhör religionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism? Hur påverkar din religion ditt liv och identitet?

·       Vilka likheter och skillnader finns det mellan islam, judendom, kristendom, hinduism och buddhism?

 

 

HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINGEN ATT GRUNDAS?

·        Enskild skriftlig SO/SV - uppgift: ”Svärföräldrarsbesöket”.

 

·        Muntlig bedömningsuppgift i grupp – ”rundabordssamtal” där vi samtalar om likheter och skillnader mellan våra fem världsreligioner. 

 

Till båda uppgifterna finns kopplade bedömningsmatriser där det tydligt framgår vilka förmågor som bedöms och vad som krävs för olika nivåer. Utöver de båda bedömningsuppgifterna bedöms givetvis också dina insatser på lektionerna. Kom ihåg att lektionerna är en scen där du har möjlighet att visa dina olika förmågor!

 

VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

¤ Min, din egen och klasskompisars respons.

¤ Planeringshäftet och dina anteckningar.

¤ Läroboken.

¤ Mina genomgångar och filmer.

¤ Stödmall om de olika religionerna.

¤ Olika modeller, t.ex. analysmodellen och EPA-modellen.

 

 VI KOMMER ATT ARBETA ENLIGT FÖLJANDE:

¤ Presentation av arbetsområdet / film

¤ Övning där jag kollar av er förförståelse om judendomens centrala begrepp

¤ PP/genomgång, film och läroboken sid.8-33 om judendomen.

¤ Övningsuppgift– viktiga begrepp inom judendomen

¤ Övningsuppgift – sammanfattning av judendomen enligt stödmall  

¤ Kort repetition av kristendomen

¤ Övning där jag kollar av er förförståelse om islams centrala begrepp

¤ PP/genomgång, film och läroboken sid.84-116 islam.

¤ Övningsuppgift - viktiga begrepp inom islam

¤ Övningsuppgift– sammanfattning av islam enligt 

¤ Övning där jag kollar av er förförståelse om hinduismens centrala begrepp

¤ PP/genomgång, film och läroboken sid.8-37 hinduismen.

¤ Övningsuppgift– viktiga begrepp inom hinduismen

¤ Övningsuppgift– sammanfattning av hinduismen enligt stödmall

¤ Övning där jag kollar av er förförståelse om buddhismens centrala begrepp

¤ PP/genomgång, film och läroboken sid.38-69 buddhismen.

¤ Övningsuppgift– viktiga begrepp inom buddhismen

¤ Övningsuppgift– sammanfattning av buddhismen enligt stödmall

¤ Bedömningsuppgift i SO/SV – ”Svärföräldrarsbesöket”

¤ Bedömningsuppgift – ”En jämförelse mellan judendom, kristendom, islam hinduism och buddhism"

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris kopplad till enskild skriftlig bedömningsuppgift - "Svärföräldrarsbesöket"
Matris kopplad till bedömningsuppgift i grupp - Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan judenom, islam, kristendom, buddhism och hinduism?
Uppgifter
Enskild skriftlig bedömningsuppgift i - "Svärföräldrarsbesöket"
Muntlig bedömningsuppgift i grupp - Vilka är de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan judendom, islam, kristendom, buddhism och hinduism?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback