Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matteborgen 4B Addition och subtraktion

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

I detta kapitel kommer du att utveckla dina förmågor inom addition och subtraktion.

När du har arbetat med detta kapitel ska du kunna

- addera och subtraherar inom talområdet 0 - 10 000

- räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt

- tecknet för "ungefär lika med"

- använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matteborgen Direkt 4B, Addition och subtraktion
Uppgifter
Diagnos
Diagnos 7 Addition och subtraktion
Prov 7 addition och subtraktion

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback