Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

IDRIDR01

Kulturella och sociala aspekter

Birgittaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 15 augusti 2023

I det här området kommer du att lära dig om olika faktorer som påverkar din hälsa, såsom kost, doping, sömn och genus. Inkluderat sådant som medvetandegörande av traditionella könsmönster och kroppsideal. Ni får öva på att beskriva teori skriftligt och muntligt och knyta an den till idrott, friluftsliv samt motion.

Läroplanen: 

Kunskap att ta vara på sin hälsa långsiktigt

Syfte:

Färdigheter i och kunskaper om livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa. Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Den ska också behandla andra frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande.

 

 

Planering i Classroom

 


Läroplanskopplingar

Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback