Skolbanken Logo
Skolbanken

Projektuppföljning 2 Delfinen 2020-2021, Uppföljningsperiod 2

123911 Förskolan Äventyret, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Barns möte med naturen

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möte med naturen

Gemensamt fokus för januari: Lek och livskunskap

VAD: (Innehåll)

Vi diskuterar vilka områden i läroplanen som vi berört mindre förra terminen. Med hjälp av PoB:en kan vi se tydligt vilka vi dokumenterat och vilka vi inte dokumenterar. Vi kommer dock fram till att vi arbetar mycket med kring demokrati, respekt för andra, kulturella identitet, intresse för olika kulturer, men att vi inte har dokumenterat dessa.

Idéer att starta upp:

Förslag att barnen alltid får rösta vart vi ska gå på våra onsdagsutflykter.

Fria fredagar med barnens val – rösta demokratiskt. Detta för att göra barnen delaktiga i deras vardag.

Kalla till matråd, skicka en inbjudan till Madde och bestämma tid. Göra barnen förstådda i att de själva får samarbeta och skicka en inbjudan. Även välja några representanter som deltar i mötet. Detta kommer vara något som genomsyrar vårt arbete, men inte fokus i projektgrupper.

Vi har arbetat lite med drama och gestaltning, så detta kommer att vara fokus till en start. Vi kommer att arbeta med drama, teater, digitalt berättande, sagotärningar, skapa egna sagor. Låna böcker när biblioteken öppnar.

För att få in barns möte med naturen – vi kommer t.ex. vara vi vår närmiljö, diskutera vilket ansvar vi har gentemot vår natur och närmiljö.

Som uppstart kommer vi pedagoger kommer att gestalta en bok som vi innan har läst för barnen. Idéer på böcker är Sagan om den lilla lilla Gumman, Vanten, Bockarna Bruse, Guldlock, Tre små grisar, Fula fem.

Vi beslutar oss för att starta upp med att gestalta Bockarna Bruse. Alla projektgrupper kommer efter en gemensam uppstart arbeta vidare efter barns intressen.

VARFÖR (Syfte)

Syftet med projektarbete är att lägga en grund hos barnen till att bli nyfikna, ifrågasättande och utforskande individer. Vi vill ställa hypoteser, ta reda på vart/hur vi kan ta reda på information och sedan reflektera över hur utfallet blev. Området vi arbetar med tillför kunskap kring natur och hållbar utveckling samtidigt som barnen får skapa, tänka, bygga och prova på nytt. 

Under november månad ligger ett särskilt fokus på språk och kommunikation. 

HUR 

Vi har tvärgrupper mellan avdelningar för att nyttja vår personalkompetens så mycket som möjligt. Vi samarbetar på övre plan under hela dagen. Vi vill att barnen ska känna sig trygga med alla pedagoger. Vi ser oss som en stor avdelning – men delas upp i mindre grupper. Vi har delat in barnen i tre projektgrupper som barnen fått rösta fram namn på. Vi använder oss av röstning för att visa på demokrati. Nedan bild visar på vårt projekterande arbetssätt. 

Valen och Delfinen arbetar tillsammans – uppdelade i tre projektgrupper. Vi 7 pedagoger är uppdelade i på de tre grupperna. Vi arbetar för närvarande i block om 6 veckor – en uppstart/planeringsvecka, 4 projektveckor och en avslutande reflektionsvecka. Efter de 6 veckorna roterar vi pedagoger. Barnen stannar kvar i sin grupp. Vi på Äventyret väljer även att arbeta med fokusområden – vilket innebär att vi i våra projektgrupper arbetar med ett särskilt område i läroplanen. Samtidigt som vi arbetar projekterande.

Projektgruppstid är förmiddagar på tisdagar och torsdagar. Målet är att projektgruppsarbetets doumentation ska vara synligt för barnen under tiden, vilket möjliggör diskussioner barnens sinsemellan.

VEM

I varje tvärgrupp har två eller tre pedagoger ansvar för att planera verksamhet, dokumentera och följa upp.

 

Nu är det tid att formulerar en eller flera projektfrågor, ta stöd av följande punkter:

Så här använder vi lärloggar: 

  • Dokumentation och uppföljning är ett kontinuerligt arbete som pågår varje dag, vecka och månad i förskolan.
  •  
  • Lärloggar kopplas till en pedagogisk planering. Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp. En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet (planerad eller spontan undervisning), med ett syfte där barnens lärande blir synligt. 
  • När en Lärlogg för grupp publiceras  blir den synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
  • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.
  • Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.
  • I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.

Läroplanskopplingar

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback