Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matematik VT-2021 Algebra, Bråk år 7

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Under det här arbetsområdet skall du lära dig finna det okända samt kunna lösa ett bråk.

Vi ska arbeta med kapitlet Algebra och bråk fram till vecka 9 då vi ska ha ett mitterminsprov.

Du ska efter genomgången av kapitel Algebra förstå och kunna använda dig av begrepp som: likhet, ekvation, uttryck, variabel, förenklat uttryck värde, obekant

Du skall efter genomgången av kapitel Bråk förstå och kunna använda dig av begrepp som: bråk, täljare, nämnare, bråkform, blandad form, förkorta och förenkla, förlänga, del av, andel, decimalform.

Efter varje avsnitt genomför du en diagnos för att se om du kommer ihåg. Sista lektionerna innan terminsprovet övar vi på lite av varje för att minnas tillbaka.

Provtillfälle:

Del 1: Fredag v 9

Del 2: Måndag v 10

 


Läroplanskopplingar

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter