Skolbanken Logo
Skolbanken

Krusbäret v.5.

Påarps förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Mål: 

Barnen ska vara mer delaktiga och förstå att de är med och styr verksamheten tillsammans med oss 

Vi ska ge barnen mer kunskap i matematik addition och subtraktion. Få barnen förstå vad siffrorna betyder och hur de ser ut. Hur många prickar som siffran betyder. Se sammanhanget mellan antal  och siffra. 

Hitta aktiviteter som passar de yngre barnen. Matematik på deras nivå. 

Dela gruppen mer i mindre grupper.

 

 

Syfte: Vi ska fortsätta med den planeringen vi gjorde förra veckan.

Då vi inte kunde utföra det vi hade planerat veckan innan. Att vi ska vi gå tillbaka för att se vad de har tagit till i de tidigare aktiviteterna. för att vi ska kunna gå vidare med nya aktiviteter. Och ge dem ny kunskap efter hand. Så att vi kan se att de förstår aktiviteten.   

Syftet med att hitta aktiviteter som passar de yngre barnen är att de äldre barnen ska kunna fokusera på sina lite mer utmanade aktiviteter i fred. Och samtidigt kunna ge de yngre något som de kan förstå och något som kan utmana dem, utan att de äldre barnen tar över. 

Att dela på gruppen i olika grupper gör att vi pedagoger lättare kan se alla barns personliga lärande och ge dem större utrymme att utvecklas på sin egen nivå. Vi pedagoger kan ge varje barn mer tid. Vi är också mer delaktiga och närvarande.  

 

 

 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

  • vad gick bra,
  • mindre bra,
  • vad fångade barnen,
  • vad behöver vi förändra.
  • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Vi har inte kunnat genomföra alla de aktiviteter som vi planerad. av olika anledningar bland annat har det varit personal borta i arbetslaget. Och vi har sett till att någon av oss pedagoger har fokuserat på de 2 ny inskolade barnen så att de ska känna sig trygga. Samtidigt ska de andra barnen kunna få sitt och få de aktiviteter som de vill och behöver ha. 

Vi har försökt göra lite olika matematikaktiviteter med dem. Framför allt har de äldre barnen fått stå tillbaka lite nu den senaste tiden. Både på grund av inskolning och annan frånvaro personal/barn. Under Fredagen gick vi på en mattepromenad i vår närmiljö. Det blev en lyckad aktivitet för de äldre barnen. De fick en bingobricka med olika matematiska termer på. Siffror, former, och landmärke. De fick leta efter dessa på vår runda. Detta uppskattades väldigt mycket. - Kan vi inte göra om detta   

De äldre barnen har arbetat med siffror  för att de ska lära sig känna igen de olika siffrorna Vad de heter hur hur mycket det betyder i antal. De räknar antalet prickar under siffran för att lättare förstå vad siffran betyder. De hade bra diskussioner mellan varandra och de hjälpte varandra att förstå. Denna aktivitet tyckte de äldre barnen var rolig att göra. Samtidigt kunde pedagogen se vad barnen kunde och inte kunde. 

De yngre barnen fick samtidigt i sin aktivitet bygga med klossar. Vi pratade om och visade olika höjder och storlekar. Barnen visade intresse av byggandet . Men hade lite svårt med samarbetet då de bara är de yngre som deltog. Vi behöver nu göra detta flera gånger för att vi ska kunna prata om och visa hur man samarbetar.  Och då samtidigt benämna de olika matematiska termerna hög, lång, kort stor, liten. 

Vi pedagoger måste nu se till att vi får till det med de olika grupperna. Då vi har sett att det har gett både oss och barnen en bättre lärmiljö. 

Vi har haft svårt att få till uteverksamheten  under denna period. Vi har inte varit tillräckligt med personal för att kunna genom föra det vi har velat göra . Vi måste nu se till att vi prioritera mer uteverksamhet, även om det inte blir så långa stunder. Men samtidigt se till att barnen får de aktiviteter vi har planerat in. 

Vi försöker hela tiden flytta på de aktiviteter vi inte hunnit med till veckan efter. Ser vi att aktiviteten inte är så intressant får vi ta bort den tillsvidare. Kanske vi kan använda den vid ett senare tillfälle. 

 

 

 

Analys: 

  • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
  • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Att dela på barnen i olika grupper gör att vi får en lugnare och bättre lärmiljö för barnen. Vi ser tydligare vad barnen lär sig och vad vi behöver gå vidare med.  Vi får en större överblick på vad barnen lär sig och vad som intressera dem. 

Samtidigt kan vi få barnen lättare med oss i deras egen dokumentation på i grupp och enskilt.  

Vi ser också andra möjligheter på hur vi kan dela upp barnen i i olika grupper. Det är kanske inte alltid är yngre och äldre utan det kan även vara efter mognad och intresse.  Då blir det lättare för oss att fånga barnen. 

Vi kom fram till att vi kommer att köra vissa aktiviteter flera gånger för att utmana barnen. När vi ser att vi inte kommer längre i aktiviteten. Får vi se till att planera in en ny utmaning. Men även kanske göra andra konstellationer på barnen. 

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback