Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Muntlig presentation Power Point Da 11 vt21

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 9 februari 2021

Syfte och beskrivning av arbetsområdet (kopplat till förmågor)

 Eleverna skall också att träna sig i att hålla en muntlig presentation med hjälp av power point.

Redovisningsform Bedömning

Bedömningen kommer att ske under ert arbete och er powerpoint-presentation. Vi tittar på hur väl ni uttrycker er i språket samt hur omfattande faktadel ni har forskat fram.

Presentationen skall minst vara 3-5 minuter och innehålla inledning, faktadel och avslutning där ni motiverar ert val av ämne.

Undervisningens innehåll (kopplat till det centrala innehållet)

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i engelska 9 - indelade i moment (inkl F)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter