Skolbanken Logo
Skolbanken

Läsa och skriva

Björkås skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 30 mars 2021

Under läsåret 20/21 ska du få träna på att läsa och skriva olika slags texter.

Vad vi ska lära oss. 

Mål

Du ska:

- skriva meningar.

- skriva olika slags texter som t.ex. dikter, berättelser, faktatexter och instruktioner.

- läsa olika slags texter och diskutera innehållet.

- träna på läsförståelse med hjälp av några knep (läsförståelsestrategier).

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att:

-repeterar hur meningar skrivs med stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt (frågetecken eller utropstecken).

- titta på avsnitt ur serien Sagomattan och diskutera innehållet med hjälp av Sagomattans struktur: huvudperson, problemet, hjälparen, lösningen och slutet.

- läsa exempel på berättelser skrivna utifrån Sagomattans struktur och skriva en egen berättelse tillsammans i gruppen, två och två samt enskilt.

- träna på att skriva med "röd tråd" ( inledning, händelseförlopp och avslutning).

- läsa olika slags texter och öva på läsförståelse utifrån några knep (läsförståelsestrategier).

- skriva dikter, faktatexter och instruktioner.

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att nå målen (se ovan).

Hur du får visa vad du kan:

Genom att läsa och skriva olika slags texter och delta aktivt i diskussioner visar du vad du lärt dig.

 


Läroplanskopplingar

tala och samtala i olika sammanhang,

läsa, förstå och reflektera över olika texter,

skriva texter för olika syften och mottagare,

Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.

Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.

Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.

Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.

Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.

Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.

Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva korta digitala meddelanden och att skriva en faktatext

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.

I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.

Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.

I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda något verktyg.

Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.

Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.

Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.

Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.

Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.

Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.

Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.

Matriser i planeringen
Ludvika Pedagogisk planeringsmall
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback