Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Språk och Kommunikation Sothönan.

Förskolan Blynäsviken, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 9 februari 2021

Vi har sett ett ökat intresse hos barnen för bokstäver och att lära sig känna igen sitt eget namn.

Mål

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

 

Målkriterier/Förväntat Nyläge

Vi ser att barnen kan urskilja sitt eget namn i vardagen på förskolan.

Vi ser att barnen kan benämna de olika bokstäverna vid namn, hur de ser ut och hur de låter.

Vi ser att barnen kan TAKK-tecken för olika bokstäver.

 

Hur gör vi?

Vi presenterar en bokstav per vecka under samlingen. Vi söker efter namn som börjar på den. Vi tittar på utseendet, formen på bokstaven. Vi lyssnar på hur den låter och det känns i munnen när man ljudar den. VI synliggör skriftspråket i lärmiljön.

Vi tittar på/lyssnar på alfabetssånger på väggen i storbild. Sjunger sånger som gärna kopplar till aktuell bokstav.

Som pedagoger är vi medforskare och uppmärksammar och bekräftar när barnen utforskar skriftspråket.

Vi läser mycket böcker för de olika åldersgrupperna.

Allt arbete ska präglas av det lustfyllda lärandet.

Vi erbjuder lite svårare språkövningar för de äldre barnen under valstunden.

 

Vi använder vårt veckoreflektionsunderlag för att följa upp arbetet Vi dokumenterar barnens individuella förändrade kunnande i barnens lärloggar.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter