Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Fysik årskurs 7 - Elektricitet

Roslagsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 mars 2021

Grundkurs i elektricitet

Fysik: Elektricitet

Kapitel om elektricitet

Sammanfattning del 1

Sammanfattning del 2

Sammanfattning Elsäkerhet

Sammanfattning Watt

Lista: Att kunna till provet

Vecka

Avsnitt

begrepp

sidor

Laboration

06

Statisk elektricitet

Åska

Atom

Elektron

Proton

Plusladdning

Minusladdning

Åskledare

s.23-27

 

07

Spänning

Ström

Batterier

Volt

Ampere

Pluspol

Minuspol

Tungmetaller

Ledare

Isolator

Strömriktning

s.28-33  

08

Elektriska kretsar

Batterier

Seriekoppling batteri

Parallellkoppling batteri

Seriekoppling lampa

Parallellkoppling lampa

Kopplings schema

Resistans

Ledare

Isolator

Strömriktning

Sluten krets

Kortslutning

Likström

Växelström

Ohm

s.34-37

 

 

 

 

 

s.38-40

Kopplingsövningar

Serie-och parallellkoppling av batterier och lampor

09

Sportlov

 

 

 

10

 El-säkerhet

Säkringar

Jordfelsbrytare

CE-märkning

s.27-30

(ur en annan pdf)

Kopplingsövningar

Serie-och parallellkoppling av batterier och lampor

11

 

Repetition

Prov

     

 Filmer från inläsningstjänst                                                       Ugglans fysik  studiestöd


Läroplanskopplingar

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Statisk elektricitet-uppgift 1
Hemmauppgift: Gahnas elektroniksoptipp
Läsförståelse: Elektricitet
Elsäkerhet hemma
Prov 1 elektricitet
Prov 2 elektricitet
Prov 3 elektricitet

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback