Skolbanken Logo
Skolbanken

Äpplet Undervisningsplan VT2021

014611 Förskolan Solbacken, Stockholm Järva · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Undervisningsplan för de ynsta!

1. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

      Vi vill att barnen ska utveckla sin grovmotorik, finmotorik och koordinationsförmåga.

       - utvecklar sin kommunikationsförmåga med enkla ord, kroppspråk/TAKK.

       -utvecklar förståelse för grundläggande egenskaper i matematik som antal och storlek.

   -utvecklar förmåga att identifiera olika bondgårdsdjur och djurens läten.

2. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbildning.

    -utvecklar sin nyfikenhet och lust att leka och lära.

  -utvecklar sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser och tankar och erfarenheter i olika           uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

 -utvecklar sin motorik och koordinationsförmåga. 

3. Organisering av miljö och material för att nå målbilden.

ü     Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden.

- utvecklar vår utemiljö genom att lägga mer material för att bygga och skapa ute på gården. T.ex lego duplo, målarfärger 

- inbjudande lekmaterial som utmanar barnens motorik och koordinationsförmåga t.ex Bowling, balansbana, cyklar, klätterställning. 

- använda olika bilder och symboler i utemiljö som stödjer barnens nyfikenhet samt förmåga att upptäcka och förstå sin omvärld. 

ü Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

- organisera vår innemiljö med bilder och symboler så att den är tydlig, självinstruerande samt tillgänglig för barn.

-vidare utveckla våra olika hörnorgenom att lägga till mer material och bilder.  till exempel bygg och konstruktion, hemvrån, naturvetenskaphörna läshörna och fordon som ger möjlighet att barnen själva kan organisera sig i olika aktivitetsrum och lek.

-utvecklar den språkliga pedagogiska miljön genom att lägga till mer bilder och symboler på väggarna som fångar barnens intresse och nyfikenhet för att lära sig vad olika sakerna heter.  

4. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen.

 -närvarande och lyssnande pedagoger i små grupper som är med och introducerar olika lekar samt visar hur man leker  med olika lekmaterial.

  -kommer att arbeta i mindre grupper kan vi enklare synliggöra det enskilda barnets behov, förmåga och intresse samt att vi skapar bättre förutsättningar för utveckling och lärande i en lugn miljö där allas röst ska få höras.

 -öppenhet och flexibilitet gentemot barnens intresse .

      5. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden.

De aktiviteter och teman ni väljer att undervisa i ska stödja barnens förändrade kunnande.·        

Att arbeta med temadjur.  

 Besök till 4h gård.

 Planerade skapande aktiviteter; måla/rita ute och inne

 Sångsamling

Sjunga rim och ramsor

 Promenader i närmiljön.

 Planerad och spontan högläsning.      

Dansa olika rörelsesånger ute och inne.

 Enkla experiment ute och inomhus.

6. Det här ska vi fokusera på i våra observationer utifrån målbilden.

 Observera barnens lek, kommunikation och samspel med andra barn, vuxna och sin omvärld.

 Observera barnens rörelse förmåga under promenader och planerade fysiska aktiviteter vid utevistelse. 

 

7. Vad behöver vi för nya kunskaper och kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete.

Vi behöver utmana oss med användning av lär plattan tillsammans med barnen och språk appar samt TAKK i kommunikation med barnen.

 

Nya kunskaper kring användning av digitala verktyg som ger qr kod, projektor, beebot
8. Vilken litteratur kan vi och barnen behöva

   Pekböcker och ljudböcker

 Tillgång till faktaböcker om djur.

  Kompisböcker för de yngsta.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback