Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Teknik Lekplatsen

Söderås skola, Rättvik · Senast uppdaterad: 7 september 2022

Vi kommer att arbeta med temat lekplatsen och lära oss mer om begreppen gravitation och friktion. Vi kommer också att titta och hitta enkla maskiner som kilen, hjulet, block, hävstång, skruv och lutande planet. Vi kommer att göra undersökningar och experiment och även skapa en egen lekplats tillsammans med klasskamraterna i en mindre grupp.

Det här ska du visa att du kan: 

 • kunna namnge och förklara begreppen hävstång, gravitation och friktion.
 • hitta enkla maskiner som kil, hjulet, block, hävstång, skruv och lutande planet.
 • genomföra olika undersökningar och dokumentera dessa
 • använda dina kunskaper för att skapa en egen lekplats 

För att lära dig kommer du att:

 • titta på olika filmer om teknik och om dessa olika begrepp
 • besöka en lekplats och idrottshall och utföra olika undersökningar
 • läsa, lyssna och diskutera teknik
 • tillsammans i en liten grupp skapa en egen lekplats 

Du visar vad du kan när:

 • du muntligt berättar och förklarar de olika begreppen
 • du utför olika undersökningar och dokumenterar skriftligt
 • du skapar en lekplats där enkla maskiner, gravitation och friktion finns med bland lekredskapen

Läroplanskopplingar

kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla mekanismer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som används i samband med detta.

Material för konstruktionsarbete. Materialens egenskaper och hur materialen benämns och kan sammanfogas.

Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller.

Tyngdkraft, tyngdpunkt, jämvikt, balans och friktion som kan upplevas och observeras vid lek och rörelse.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Eleven visar grundläggande kunskaper om natur, kropp och hälsa, kraft och rörelse samt material och ämnen. Utifrån egna upplevelser och utforskande av närmiljön beskriver eleven enkla naturvetenskapliga samband i naturen och människokroppen. Utifrån tydliga instruktioner utför eleven enkla fältstudier, observationer och experiment.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback