Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Matematik Formula åk 8 Kap 5 Uttryck och Ekvationer

Kronängsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 10 februari 2021

I detta område ska du fördjupa dina kunskaper i området algebra och ekvationer. Det kommer bl.a. handla om uttryck, algebra och ekvationer.

Formula 8 kapitel 5 Uttryck och ekvationer

Konkretiserade mål

Under detta arbetsområde arbetar du med målen:

* tolka och förenkla bokstavsuttryck med och utan parenteser
* beräkna värdet av bokstavsuttryck
* teckna och lösa olika typer av ekvationer
* använda ekvationer för att lösa problem
* kontrollera lösning till en ekvation genom prövning

 

Vecka

Område (Mål/Syfte)

Genomgång av sida

Arbeta på sidorna

7

Lektion 1-2:                        Aktivitet 5:1                             Uttryck med bokstäver 5001-5011

Förenkla uttryck 5012-5025 Värdet av uttryck 5026-5033

209-210, 199, film

                   211, 201-203

198-200

 

201-204

 

Vecka

Område (Mål/Syfte)

Genomgång av sida

Arbeta på sidorna

8

Lektion 1: Uttryck med parenteser 5036-5042, 5043-5046

Lektion 2: Problemlösning 5:1 P1-P2 Tänk efter 5:1 T1-T5

Lektion 3: Diagnos 5:1 D1-D6 Vid behov, träna mer i Spår 1 på 5049-5057, 5058-5071, 5072-5079.

213, 205-206

 

 

 

205-206

 

 

207-208

 

 

208 och välj sen träna mer sid 209-213 eller fördjupning sid 214-217

 

Vecka

Område (Mål/Syfte)

Genomgång av sida

Arbeta på sidorna

10

Lektion 1: Aktivitet 5:2                       Ekvationer 5104-5110,

Lektion 2: Ekvationer 5111-5123, 5124-5129

Lektion 3: Ekvationer med parenteser 5130-5134, 5138-5142

227-228, 219, film

 

 

227, 220-222, film

 

 

228, 223-224, två filmer

 

218-219

 

 

220-222

 

 

223-224

Vecka

Område (Mål/Syfte)

Genomgång av sida

Arbeta på sidorna

11

Lektion 1: Problemlösning 5:2 P1-P4 Tänk efter 5:2 T1-T5

Diagnos 5:2 D1-D4 Vid behov, träna mer i Spår 1 på 5144-5150, 5151-5154, 5155-5161.

 

Lektion 2: Kapiteldiagnos 5 Repetition 5 Vid behov, välj bland uppgifterna 5182-5200.

Lektion 3: Något extra                       Utmaningar                                  Sammanfatning 5

 

225-226

226 och välj sen träna mer sid 227-229 eller fördjupning sid 230-233

234

236-237

238-239                237                  240

 

Vecka

Område (Mål/Syfte)

Genomgång av sida

Arbeta på sidorna

12

Prov kapitel 5 -Uttryck och ekvationer

 

159, 160

Undervisningen

Vi arbetar utifrån läroboken med genomgångar av nya begrepp som variabler, ekvationer och uttryck. Algebra är beräkning med okända tal som betecknas med bokstäver.

Vi kommer att ha praktiska moment där vi tränar på att lösa ekvationer. Undervisningen kommer även innefatta lektioner inriktade på problemlösning.

Betoningen i undervisningen ligger på struktur av beräkningar.

Bedömning

Området avslutas med skriftligt prov.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback