Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Värdegrund

Ruth Drottninghög, RUTH förskolor · Senast uppdaterad: 11 februari 2021

Värdegrund

Värdegrund 

 

SYFTE

På förskolan arbetar vi kontinuerligt med värdegrund. Vi vill tillsammans med barnen skapa goda förutsättningar som bidrar till hållbara relationer. 

 

Vad är en bra kompis?

Hur ska man förhålla sig till andra?

 

Mål

Vårt främsta mål med värdegrundsarbetet är att stärka  barnen så att de känner sig trygga både med sig själva och med gruppen.

Acceptera varandras olikheter och se det som en tillgång.

 

Genomförande 

Vi läser tillsammans det tio små kompisböckerna och utifrån dem; Varje känsla utgår vi från boken. Barngruppen delas i mindre grupper så att alla barn blir sedda och får möjlighet att tala. Vi diskuterar och samtalar vi om hur man är en bra kompis, lyssnar, samarbetar, väntar på sin tur. Våga säga stopp. samarbetsövningar, lekar. motoriska övningar ex bollspel. 

 

 

 

METOD

Vi kommer att använda oss av ett material som består av böcker med tillhörande kort. Böckerna belyser olika värdegrundsteman och korten innehåller olika tips på aktiviteter och lekar. I kompismaterialet finns berättelser om Kanin och Igelkott som hamnar i situationer som de flesta barn känner igen från sin egen vardag.

Vi arbetar med Kompismaterialet en gång i veckan. Själva värdegrunden arbetar vi systematiskt. 

 

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi dokumenterar med iPad och reflekterar tillsammans med barnen. Barnen tittar på bilderna.

 

UPPLÄGG

Vi kommer att jobba med detta hela 2021

Vi utvärderar i slutet av terminen.

 

Kopplingar från läroplanen öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, 
Lpfö 18 

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, 
Lpfö 18 

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, 
Lpfö 18 

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback