Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Magic 5 chapter 9-16

Victoriaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Magic 5 kapitel 9 - 16. Vi kommer att utgå ifrån boken Magic textbook med tillhörande övningar i workbook. Vid passande tillfällen byter vi ut vissa kapitel för att uppfylla motsvarande mål med andra typer av uppgifter för variation.

Du kommer att få undervisning om... (Vad?)

 • verbs in past tense
 • how to ask and answer questions 
 • do or does
 • write a letter
 • action verbs
 • there is or there are
 • retell a story
 • adjectives
 • listening comprehension
 • action verbs 
 • useful phrases

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

 • Du kommer att få lära dig ord och uttryck muntligt och skriftligt i klassrummet och genom glosförhör.
 • Vi kommer att lyssna på, läsa och översätta texter.
 • Vi kommer att öva enkla dialoger där du får möjlighet att ställa frågor till en kamrat och svara enligt ett givet mönster.

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:

Skriftliga glosförhör.
Läsa och översätta text.
Svara på frågor om texten.
Svara på frågor till hörövningar.
Aktivt delta i samtal och dialoger.
Skriftligt test efter kapitel 16.

Följande kommer att bedömas:

Se matris!


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Matriser i planeringen
Engelska åk 5 MAGIC, matris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter