Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematiska begrepp och antal

Solskiftets förskola, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Matematik

Barnen har sett våra siffror vi har på väggen och pratat om de, vi räknar mycket i vår vardag med barnen och de tycker om det och visar det genom att räkna själva på eget initiativ. De räknar med vårt material som vi redan har, igen på eget initiativ. När vi gjort aktiviteter tillsammans där vi räknar och sorterar har alla barn tyckt de varit spännande. Vi märker att det väcks både glädje och nyfikenhet hos barnen när vi sedan arbetat med detta mer tematiskt.


Vad: vi ska arbeta med matematik, de äldre barnen kommer inrikta sig mer åt matematiska begrepp och antal, de lite yngre kommer att bekanta sig med siffror och räkna. Vi vill få in färg och form också på ett sätt som inte gör det för stort och komplicerat. Barnen delas upp i 2 grupper men vi gör även aktiviteter tillsammans.

Hur: Vi gör olika aktiviter, använder oss av att skapa samt lyssna och titta på lärorika, pedagogiska program. Vi gör olika aktiviteter där vi använder oss av tydligt bildstöd. Vidare kommer vårt arbete med barnen utgå från det vi har planerat men även utifrån barnens reaktioner och vad vi observerar. 

Mål/syfte: Vi har märkt att barnen har stort intresse för siffror, att räkna och att sortera och vi vill ge barnen en möjlighet att få utforska och utvecklas inom detta på ett roligt och meningsfullt sätt. Vi vill också tydliggöra vad siffror och antal kan vara och att det finns ett samband tex. siffran 1 är samma som en boll, siffran 2 är samma som två bollar. 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback