Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Odla tomater

Strumpan, ULNA Förskolor · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Naturvetenskap på ett enkelt och lustfyllt sätt där vi bland annat studerar olika fröer och odlar för att få förståelse för bland annat matens kretslopp.

Syfte och bakgrund

Under hösten har vi tillverkat en kompost av matavfall och börjat med odling. Barnen har visat stort intresse för fröer och kärnor som finns i deras vardag på förskolan, tex i tomat, äpple, päron. Barnens önskan har varit att plantera och se vad som händer. Därför kommer vi under vårterminen att fokusera på tomatens frö och försöka odla vår egen tomatplanta. Syftet är att ge barnen en större förståelse för vart maten kommer ifrån och få vara med om hur ett frö börjar gro. Vi kommer starta upp det med ett experiment med tomat, krossade tomater och ketchup och se vad det är som växer?

Frågor vi ställer oss är:

  • Varför växer bara vissa saker gjorda av tomat?

Mål

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. 

Undervisning

Vi kommer att arbeta med experiment kring tomat.

Vi kommer att ställa hypoteser tillsammans med barnen vad de tror kommer att hända med olika odlingar.

Vi kommer testa våra hypoteser i praktiken.

Vi kommer att utmana barnen att se skillnader på de olika fröerna och växterna.

Vi kommer att använda oss utav Youtube som digitalt hjälpmedel för att se hur processer går till när man tillverkar olika saker utav en tomat. 

Vi kommer att vara lyhörda för vad barnen visar intresse för och fördjupa oss i det.

Vi kommer att dokumentera vad vi gör och upptäcker med foto, rita och anteckna deras tankar tillsammans med dem.

 


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback